Kancelaria realizuje usługi

Księgowość

Z uwagi na wieloletnie doświadcznie świadczymy kompleksowe usługi finansowo-księgowe dla małych i średnich podmiotów gospodarczych jak i dużych firm działających w formie spółek prawa handlowego na zasadach pełnej rachunkowości. Ponadto posiadamy doświadczenie w księgowaniu fundacji oraz stowarzyszeń.

Płace

Sporządzamy miesięczne informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także rejestrujemy w ZUS pracowników Klienta.Ponadto świadczymy usługi związane z płacami to m.in wyliczanie wynagrodzeń, obsługa umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, przegotowywanie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego (PIT, PIT4R, PIT8AR) oraz ZUS (ZUS DRA, ZUS RMUA).

Kadry

Opracowujemy dokumenty niezbędne do nawiązania stosunku pracy, umowy, zmiany warunków zatrudnienia oraz inne wymagane przez Kodeks Pracy. Zajmujemy się prowadzeniem i uzupełnianiem dokumentacji kadrowej, teczek osobowych i personalnych. Ustalamy wymiar urlopów, a także informujemy o konieczności odnowienia badań lekarskich.

Inne

Opracowujemy regulaminów pracy, wynagradzania i ZFŚS umów z indywidualnymi zapisami, niestrandardowych dokumentów księgowych, kadrowych i płacowych a także przygotowywanie i weryfikację rozliczeń w ZUS. Ponadto możemy wydać opinie w zakresie przepisów podatkowych oraz Prawa pracy.

All Rights Reserved © 2016 Bogusława Maciakiewicz